Classics of western literature av Berkeley Breathed

Now wait for last year av Philip K. Dick

Individual science fiction stories may seem as trivial as ever to the blinder critics and philosophers of today - but the core of science fiction, its essence has become crucial to our salvation if we are to be saved at all.
Isaac Asimov

'Wonderful ... a heady mix of Flann O'brien, Douglas Adams, Tom Sharpe and Ken Campbell, but with an inbuilt irreverence and indelicacy that is unique - and makes it the long-awaited, heavy smoker's answer to The Lord of the Rings'
Time Out om Robert Rankin

The future is here. It's just not widely distributed yet.
William Gibson

The three-legged stool of understanding is held up by history, languages, and mathematics. Equipped with these three you can learn anything you want to learn. But if you lack any one of them you are just another ignorant peasant with dung on your boots.
Robert Heinlein

'An urban myth. Like the dyslexic devil worshipper who sold his soul to Santa.' - Robert Rankin (Raiders of the Lost Car Park))

Mitt foto
Navn:
Sted: Kjellmyra, Hedmark, Norway

Powered by Blogger


eXTReMe Tracker


HP Lovecraft
Try Opera!
Library Thing

mandag, desember 12, 2005

Videowatch blog

Tim Lucas fra Video Watchdog har startet en egen blog. Video Watchdog er bladet for obsessive samlere av obskur fantastikk på video eller DVD. Her kan du få hvite vilken versjon av Hitchcocks The Lodger som er lengst (på sekundet) og hvilke av de utallige utgivelsene av 50,000 B.C. (BEFORE CLOTHING) kan regnes som den defintive? Alt dette besvares med pinlig nøyaktighet.

Tim har nå startet en egen blog som ikke er riktig så detaljfiksert som magasinet. Velskrevet om obskur film og moderne TV.

Det er også rett før han slipper sin store biografi om Mario Bava. Jeg klarer ikke å finne ut hvor stor den blir men prisen er ihvertfall 160$ til Europa.Noe i friskeste laget.

Bloggen er vel verdt en titt.

Lenker til denne posten:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

post a comment