Classics of western literature av Berkeley Breathed

Now wait for last year av Philip K. Dick

Individual science fiction stories may seem as trivial as ever to the blinder critics and philosophers of today - but the core of science fiction, its essence has become crucial to our salvation if we are to be saved at all.
Isaac Asimov

'Wonderful ... a heady mix of Flann O'brien, Douglas Adams, Tom Sharpe and Ken Campbell, but with an inbuilt irreverence and indelicacy that is unique - and makes it the long-awaited, heavy smoker's answer to The Lord of the Rings'
Time Out om Robert Rankin

The future is here. It's just not widely distributed yet.
William Gibson

The three-legged stool of understanding is held up by history, languages, and mathematics. Equipped with these three you can learn anything you want to learn. But if you lack any one of them you are just another ignorant peasant with dung on your boots.
Robert Heinlein

'An urban myth. Like the dyslexic devil worshipper who sold his soul to Santa.' - Robert Rankin (Raiders of the Lost Car Park))

Mitt foto
Navn:
Sted: Kjellmyra, Hedmark, Norway

Powered by Blogger


eXTReMe Tracker


HP Lovecraft
Try Opera!
Library Thing

torsdag, juni 16, 2005

Bing & Bringsværds hørespill

Jeg har lyttet meg igjennom de tre hørespillene som Bing & Bringsværd skrev for NRK radio mellom 1977-1980. De heter:

  • Rutine for ukjent planet (1977)

  • Rutine for Nemesis (1979)

  • Rutine for Terra Nova (1980)


Felles for alle tre at de foregår ombord stjerneskipet Marco Polo (kjent fra TV-serien Blindpassasjer)

Vi får ikke noe spesiell innsikt i bakgrunnen for at stjerneskipet Marco Polo er sendt ut i verdensrommet. Mye av bakgrunnshistorien mangler. Vi vet ingenting om samfunnet Gaia og Akeron og Jason og de andre kommer fra. Åpenbart er mye av konseptene hentet fra Star Trek og tidlig Space Opera. De har noe som tilsvarer "Prime Directive" i Star Trek og de er ment å samle inn informasjon og være noen slags omreisende problemløsere for "Hovedkontroll Jord."

De tre hørespillene er ikke spesielt spennende for SF-fans. De er tildels ganske åpenbare historier som fortelles. I hver av episodene blir Marco Polo sendt et nytt sted. Der møter de i to av episodene befolkningen på planetene og i den tredje lander de på en søppelplanet.

Hørespillene er bygget opp rundt rapporter som besetningen gjør mens de utfører oppdraget. Disse spes på med meninger og regelfortolkninger av den pertentlige hoveddatamaskinen ombord på Marco Polo.

De tre hovedideene som fremføres i disse tre hørespillene er:

  • Et samfunn uten voksne

  • Et møte med energivesener

  • Et møte med en besnærende kultur som virker 'sløvende' og regressiv
.

Skuespillet er stivt og livløst. Kanskje det bare er meg som har en aversjon mot en del av de norske skuespiller 'faktene' som skjemmer 70-talls film og teater.

Da jeg hørte disse på radio da de gikk på radio så var jeg fortryllet. Jeg tror at B & B egentlig forsøkte å trekke fram noen av de ideene som især angloamerkansk SF hadde berørt tidligere. Disse tre hørespillene virker ment som en introduksjon for folk som ikke hadde vært borti SF tidligere - og på syttitallet var det mange i Norge.

Disse hørespillene står for tiden ikke på listen over hørespill som skal utgis på CD. Men vi får håpe at de kommer.

[Listening to: Kjenner du noe når jeg gjør slik - NrK Radio -av Robert Sheckley (20:27)]

Lenker til denne posten:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

post a comment